معنی و ترجمه کلمه داراى قوه تصور زیاد به انگلیسی داراى قوه تصور زیاد یعنی چه

داراى قوه تصور زیاد

imaginative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها