معنی و ترجمه کلمه داراى قوه ى تطابق به انگلیسی داراى قوه ى تطابق یعنی چه

داراى قوه ى تطابق

adaptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها