معنی و ترجمه کلمه داراى قیافه تحقیر آمیز به انگلیسی داراى قیافه تحقیر آمیز یعنی چه

داراى قیافه تحقیر آمیز

snooty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها