معنی و ترجمه کلمه داراى لعل به انگلیسی داراى لعل یعنی چه

داراى لعل

garnetiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها