معنی و ترجمه کلمه داراى لیت و لعل زیاد به انگلیسی داراى لیت و لعل زیاد یعنی چه

داراى لیت و لعل زیاد

iffy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها