معنی و ترجمه کلمه داراى ماده تخمیرى به انگلیسی داراى ماده تخمیرى یعنی چه

داراى ماده تخمیرى

yeasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها