معنی و ترجمه کلمه داراى محلول صابونى به انگلیسی داراى محلول صابونى یعنی چه

داراى محلول صابونى

saponated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها