معنی و ترجمه کلمه داراى مخاط به انگلیسی داراى مخاط یعنی چه

داراى مخاط

muciferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها