معنی و ترجمه کلمه داراى منشاء معدى به انگلیسی داراى منشاء معدى یعنی چه

داراى منشاء معدى

gastrogenic
gastrogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها