معنی و ترجمه کلمه داراى منفذ کردن به انگلیسی داراى منفذ کردن یعنی چه

داراى منفذ کردن

embrasure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها