معنی و ترجمه کلمه داراى موى نقره فام به انگلیسی داراى موى نقره فام یعنی چه

داراى موى نقره فام

platinum blonde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها