معنی و ترجمه کلمه داراى مو هاى شبیه پشم به انگلیسی داراى مو هاى شبیه پشم یعنی چه

داراى مو هاى شبیه پشم

ulotrichous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها