معنی و ترجمه کلمه داراى میخ مخصوص به انگلیسی داراى میخ مخصوص یعنی چه

داراى میخ مخصوص

roughshod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها