معنی و ترجمه کلمه داراى نفوذ نجومى به انگلیسی داراى نفوذ نجومى یعنی چه

داراى نفوذ نجومى

predominate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها