معنی و ترجمه کلمه داراى نور لرزان به انگلیسی داراى نور لرزان یعنی چه

داراى نور لرزان

shimmery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها