معنی و ترجمه کلمه داراى نگاه زنانه به انگلیسی داراى نگاه زنانه یعنی چه

داراى نگاه زنانه

wifely

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها