معنی و ترجمه کلمه داراى هاضمه خوب به انگلیسی داراى هاضمه خوب یعنی چه

داراى هاضمه خوب

eupeptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها