معنی و ترجمه کلمه داراى هدف نهایى به انگلیسی داراى هدف نهایى یعنی چه

داراى هدف نهایى

telic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها