معنی و ترجمه کلمه داراى هم زمانى در طغیان آب به انگلیسی داراى هم زمانى در طغیان آب یعنی چه

داراى هم زمانى در طغیان آب

cotidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها