معنی و ترجمه کلمه داراى هیجان شدید یا هیسترى به انگلیسی داراى هیجان شدید یا هیسترى یعنی چه

داراى هیجان شدید یا هیسترى

hysteric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها