معنی و ترجمه کلمه داراى وریدهاى برآمده به انگلیسی داراى وریدهاى برآمده یعنی چه

داراى وریدهاى برآمده

venous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها