معنی و ترجمه کلمه داراى وزن زیاد به انگلیسی داراى وزن زیاد یعنی چه

داراى وزن زیاد

weighted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها