معنی و ترجمه کلمه داراى وزن یا آهنگ به انگلیسی داراى وزن یا آهنگ یعنی چه

داراى وزن یا آهنگ

rhythmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها