معنی و ترجمه کلمه داراى ولتاژ کم به انگلیسی داراى ولتاژ کم یعنی چه

داراى ولتاژ کم

low tension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها