معنی و ترجمه کلمه داراى پادگن ها یا پادتن هاى گوناگون به انگلیسی داراى پادگن ها یا پادتن هاى گوناگون یعنی چه

داراى پادگن ها یا پادتن هاى گوناگون

polyvalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها