معنی و ترجمه کلمه داراى پاهاى مثلثى شکل شبیه گوسفند به انگلیسی داراى پاهاى مثلثى شکل شبیه گوسفند یعنی چه

داراى پاهاى مثلثى شکل شبیه گوسفند

leg of mutton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها