معنی و ترجمه کلمه داراى پاى پردار به انگلیسی داراى پاى پردار یعنی چه

داراى پاى پردار

wing footed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها