معنی و ترجمه کلمه داراى پنج ظرفیت یا بنیان به انگلیسی داراى پنج ظرفیت یا بنیان یعنی چه

داراى پنج ظرفیت یا بنیان

pentavalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها