معنی و ترجمه کلمه داراى پوست نازک به انگلیسی داراى پوست نازک یعنی چه

داراى پوست نازک

thin skinned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها