معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان درشت و غلتنده به انگلیسی داراى چشمان درشت و غلتنده یعنی چه

داراى چشمان درشت و غلتنده

goggle-eyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها