معنی و ترجمه کلمه داراى چشم تار به انگلیسی داراى چشم تار یعنی چه

داراى چشم تار

gravel blind
purblind
sand blind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها