معنی و ترجمه کلمه داراى چندین قدر به انگلیسی داراى چندین قدر یعنی چه

داراى چندین قدر

multivalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها