معنی و ترجمه کلمه داراى چند ایزوتوپ به انگلیسی داراى چند ایزوتوپ یعنی چه

داراى چند ایزوتوپ

polyisotopic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها