معنی و ترجمه کلمه داراى چند تاژک به انگلیسی داراى چند تاژک یعنی چه

داراى چند تاژک

polymastigote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها