معنی و ترجمه کلمه داراى چند هم پایه به انگلیسی داراى چند هم پایه یعنی چه

داراى چند هم پایه

polyisotopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها