معنی و ترجمه کلمه داراى چهار گلبرگ به انگلیسی داراى چهار گلبرگ یعنی چه

داراى چهار گلبرگ

tetrapetalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها