معنی و ترجمه کلمه داراى کام و زبانه دم کبوترى به انگلیسی داراى کام و زبانه دم کبوترى یعنی چه

داراى کام و زبانه دم کبوترى

dovetail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها