معنی و ترجمه کلمه داراى کفل تاقچه دار به انگلیسی داراى کفل تاقچه دار یعنی چه

داراى کفل تاقچه دار

steatopygic
steatopygous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها