معنی و ترجمه کلمه داراى کمبود به انگلیسی داراى کمبود یعنی چه

داراى کمبود

defective
deficient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها