معنی و ترجمه کلمه داراى کنگره هاى هلالى به انگلیسی داراى کنگره هاى هلالى یعنی چه

داراى کنگره هاى هلالى

engrailed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها