معنی و ترجمه کلمه داراى گل هاى لوله اى و طبقى شکل به انگلیسی داراى گل هاى لوله اى و طبقى شکل یعنی چه

داراى گل هاى لوله اى و طبقى شکل

tubuliferous
tubulifloral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها