معنی و ترجمه کلمه داراى گوش آویخته به انگلیسی داراى گوش آویخته یعنی چه

داراى گوش آویخته

lop eared

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها