معنی و ترجمه کلمه داراى یک دیوار حایل به انگلیسی داراى یک دیوار حایل یعنی چه

داراى یک دیوار حایل

semidetached

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها