معنی و ترجمه کلمه داراى یک ریشه یا اصل بودن به انگلیسی داراى یک ریشه یا اصل بودن یعنی چه

داراى یک ریشه یا اصل بودن

monogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها