معنی و ترجمه کلمه داراى یک ریشه یا اصل بودن به انگلیسی داراى یک ریشه یا اصل بودن یعنی چه

داراى یک ریشه یا اصل بودن

monogenesis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها