معنی و ترجمه کلمه داراى یک سیم یا نخ به انگلیسی داراى یک سیم یا نخ یعنی چه

داراى یک سیم یا نخ

unifilar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها