معنی و ترجمه کلمه داراى یک فلز به انگلیسی داراى یک فلز یعنی چه

داراى یک فلز

monometallic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها