معنی و ترجمه کلمه داراى یک مجلس مقننه به انگلیسی داراى یک مجلس مقننه یعنی چه

داراى یک مجلس مقننه

unicameral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها