معنی و ترجمه کلمه داراى یک نوع هاگ غیر جنسى به انگلیسی داراى یک نوع هاگ غیر جنسى یعنی چه

داراى یک نوع هاگ غیر جنسى

homosporous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها