معنی و ترجمه کلمه داراى یک وتد و نیم به انگلیسی داراى یک وتد و نیم یعنی چه

داراى یک وتد و نیم

sesquipedalian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها