معنی و ترجمه کلمه دارایى دینوى به انگلیسی دارایى دینوى یعنی چه

دارایى دینوى

temporality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها